نمای ساختمان مسکونی کار شده با آجرنسوز دیرگداز

ساختمان آترا

سال اجرا1396
موقعیت تهران
متراژ آجر نسوز143 متر
مهندس طراح مهندس احمدی
کد آجر نسوزDG-P22-10314002