منزل مهندس میرزایی

سال اجرا1398
موقعیت اراک
متراژ آجر نسوز سفید 143 متر
مهندس طراح مهندس فرهاد میرزایی
کد آجر نسوزDG-P31-1026001