آجرهای نسوز نما دیرگداز اراک بر خلاف آجرهای رسی به هیچ وجه نیاز به زنگ آب کردن ندارند. چرا که آجرهای نسوز نما دیرگداز اراک به علت جذب آب بالایی که دارند تنها با آب موجود در ملات پشت کار چسبندگی لازم برای قرار گرفتن بر روی نما را پیدا می کنند.