لیست مراکز فروش شرکت دیرگداز اراک در خارج از کشور


آقای حاج حیوا – عراق

ادرس : عراق – سلیمانیه- محله چپا –خیابان سیور – پاساژلاستیک فروشی حاج حیوا – شماره تماس : 009647701501437


آقای محمد فر – عراق

ادرس :عراق – سلیمانه – شماره تما س : 09148335035


شرکت مقام الامین – تهران
(نمایندگی جنوب عراق – نجف)

ادرس :تهران – خیابان شریعتی – چهار راه قصر – ابتدای خیابان شهید بهشتی – برج زرین – پلاک 21- طبقه 11 – شرکت مقام الا مین –شماره تماس :02188544292


آقای حسنی – عراق و آقای حسن نجف

آقای حسنی – عراق و آقای حسن نجف آدرس: النجف الاشرف،شارع حزام الاخضر ،نهایه شارع الخدمی لحی العداله ،مقابل مدینه الماییه 9647702965606+ عراق دو خط: 9647502840910+ - 9647502840910+


شرکت اوتا - لیتوانی

AVETA COMPANY
Address:A.Gostauto G 8-215-Vilnius/Lithuania Number:+37068579101


آقای ایرفان - دبی

MR. Irfan
Address:dubai/U.A.E:P.O.Box:90397 00971522927580