خبر انتخاب شرکت دیرگداز به عنوان واحد صنعتی نمونه
07
مارس

انتخاب شرکت دیرگداز به عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1399

انتخاب شرکت دیرگداز به عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1399 استان مرکزی

انتخاب شرکت دیرگداز به عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1399 استان مرکزی برای چهارمین سال پیاپی به عنوان برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار این شرکت ثبت گردید . در این رویداد که روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 رخ داد جناب آقای آقازاده استاندار استان مرکزی به همراه معاون اول ایشان همچنین جناب آقای مهندس جعفری رییس سازمان صنعت و معدن و جناب آقای دکتر مردانی رییس اتاق بازرگانی استان نیز حضور داشتند. طی این مراسم لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال 99 به پدر آجرنسوز نما ایران جناب آقای علی حیدر گودرزی مدیر عامل محترم شرکت دیرگداز تقدیم گردید.

تهیه شده در روابط عمومی گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما دیرگداز

انتخاب شرکت دیرگداز به عنوان واحد صنعتی نمونه تصویر 1

 

انتخاب شرکت دیرگداز به عنوان واحد صنعتی نمونه تصویر 3