در مورخه 12/8/95 جناب آقای مهندس حسینی مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی و هیات همراه از کارخانه آجر نسوز نما دیرگداز اراک بازدید نمودند.

در این بازدید جناب آقای مهندس حسینی طی جلسه کاری که با آقای مهندس گودرزی مدیریت شرکت دیرگداز اراک داشته اند بر همکاری بیشتر سازمان مربوطه از استفاده محصولات تولیدی این شرکت در بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و ابنیه های مذهبی استان مرکزی تاکید فرمودند.
رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی در خاتمه جلسه کاری از تولیدات و نوآوریهای جدید این شرکت در زمینه آجرهای نسوز با کاربرد در اجرای نما ، استقبال وتقدیر نمودند. همچنین در این جلسه مدیریت شرکت دیرگداز اراک مهندس گودرزی نیز متعهد گردیدند محصولات مورد نظر سازمان مربوطه را به نحو عالی و با کیفیت مضاعف تولید و در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهند.

آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک