همایش اهداء نشان برند برتر به برگزیدگان صنعت استان مرکزی در روز چهارشنبه 19 آبان ماه در فرهنگسرای شهر از ساعت 30/8 الی 11 برگزار می گردد.