رایزن بازرگانی ایران در کنیا به همراه رئیس گروه آفریقایی و عربی سازمان توسعه تجارت ایران از شرکت دیرگداز اراک برند برتر استان مرکزی بازدید و راه کارهای حضور محصولات این شرکت در کنیا را بررسی نمودند.

در این بازدید اعضای اتاق بازرگانی استان و مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند.

آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک