بازدید جناب مهندس حاجی پور از شرکت دیرگداز اراک

جناب مهندس حاجی پور رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی از واحد تولیدی و طرح توسعه شرکت دیرگداز اراک برند برتر استان مرکزی بازدید نمودند. این شرکت هم اکنون با ۱۰۰% ظرفیت فعال بوده و سهم خوبی از بازارهای داخلی و خارجی آجرهای نسوز را دارا می باشد.

آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک
آجر نسوز شرکت دیرگداز اراک