مصالح بی کیفیت عامل ایجاد سازه های سست در کشور

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سید احسن علوی با انتقاد از کیفیت نازل مصالح ساختمانی تولید داخل، گفت: اکنون حجم عظیمی از تولیدات فراورده های ساختمانی در کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت در سازه ها، افزود: نتیجه استفاده از این نوع مصالح در ساختمان ها ، تخریب سازه های تازه احداث همچون بیمارستانی در مناطق زلزده زده غرب کشور است.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عمر کوتاه ساختمان ها در چند سال اخیر بر ضرورت تجدیدنظر اساسی در روند نظارت بر ساخت و سازها و همچنین تولید فراورده های ساختمانی تاکید دارد، تصریح کرد: بی توجهی به اصول استاندارد در تولید مصالح ساختمانی یکی از مهم ترین دغدغه های کارشناسان امر در خصوص سازه های آینده کشور است.

دولت بازنگری در نحوه نظارت ها را دردستور کار قرار دهد

وی با تاکید بر اینکه استفاده از مصالح غیر استاندارد و بی کیفیت عامل ایجاد سازه های تارعنکبوتی، سست و بدون مشخصات فنی در کشور است، گفت: دولت باید با بازنگری در نحوه نظارت ها با هر کم کاری در تولید مصالح ساختمانی و همچنین ضعف نظارت ها در حوزه ساخت و ساز برخورد کند.
علوی با بیان اینکه حذف مراحل مختلف آزمایشگاهی برای تایید کیفیت مصالح ساختمانی عامل اصلی عرضه فراورده های بی کیفیت به بازار است، افزود: با ادامه روند بی توجهی به کیفیت مصالح تولید داخل امکان صادرات این نوع فراورده ها نیز از کشور سلب خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: پایداری برخی سازه های قدیمی که بیش از یک قرن از ساخت آن ها می گذرد به دلیل استفاده از مصالح استاندارد در آن ها است.

وضع جرایم سنگین در انتظار واحدهای تولیدکننده مصالح بی کیفیت

وی با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن جرایم سنگین برای واحدهای تولیدی مصالح بی کیفیت یکی از اهرم های تولید فراورده های استاندارد است، گفت: متاسفانه ساخت و سازها در چند سال اخیر بیشتر حول محور کسب سود بیشتر بوده و کم تر کسی به فکر تولید استاندارد در همه حوزه ها بوده است.
به گزارش خانه ملت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس بارها در خصوص ضرورت پایبندی واحدهای تولیدی به استاندارد به مسئولان مربوطه تذکر داده است، افزود: توقف تولید بی کیفیت یکی از راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی از مسیر صرفه جویی در منابع در تولید چند باره است.

به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان