استاندار مرکزی و جمعی از مسئولین استان از کارخانه جدید در آستانه افتتاح شرکت دیرگداز بازدید نمودند.

صبح امروز و درآستانه افتتاح بزرگترين و مجهزترين خط توليد آجرنسوزنمای کشور در شرکت دیرگداز اراک، استاندار مرکزی و معاونین ایشان و رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت و برخی از مدیران کل دستگاه های دولتی استان مرکزی همزمان با بازدید از قسمت های مختلف کارخانه های قدیم و جدید از به روزترین و مجهزترین تجهیزات و ماشین آلات مستقر در کارخانه جدید شرکت بازدید نمودند.

آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397
آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان مرکزی 1397