• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

گالری تصاویر

گالری تصاویر

dirgodaz-national-gallery-thumb

گالری پروژه های ملی

گالری پروژه های ملی دربردارنده مهمترین تصاویر از پروژه های با شکوه و چشم نوار اجرا شده با آجر نسوز دیرگداز

مشاهده گالری

گالری پروژه های بین المللی

گالری پروژه های بین المللی دربردارنده مهمترین تصاویر از پروژه های بزرگی است که در خارج از کشور عزیزمان ایران با استفاده از آجرهای نسوز شرکت دیرگداز به اجرا در آمده اند.

مشاهده گالری

گالری نمایشگاه ها

گالری پروژه های بین المللی دربردارنده مهمترین تصاویر از پروژه های بزرگی است که در خارج از کشور عزیزمان ایران با استفاده از آجرهای نسوز شرکت دیرگداز به اجرا در آمده اند.

مشاهده گالری

گالری نماهای ماندگار

گالری نماهای ماندگار، در بردارنده تصاویر نماهای مدرن با آجر نسوز نمای شرکت دیرگداز در طراحی معماری ساختمان است.

مشاهده گالری

اولین تولید کننده آجر نسوز نما در ایران

0

مشتری وفادار

0

پروژه انجام شده

0

تم رنگی مختلف

0

تکسچر