• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

اصطلاحات آجرکاری

اصطلاحات آجرکاری

هنر چیدن آجر در ابنیه و ساختمان ها به منظور عرضه نماهای تزئینی و یا به منظور کارکرد مهندسی، متناسب با شکل کلی بنا، آجرکاری نامیده می شود. معماران در سطح جهان تلاش بسیار داشته اند تا با کاربرد گسترده آجر در ساختارهای مختلف تزئینی نظم و ساختار پیچیده این عنصر را در ارتباط با شکل کلی بنا حفظ کنند. در این بخش دیرگداز به برخی از اصطلاحات آجرکاری می پردازد.

پاطاق

جرم بنایی یا مانند آن که فشار قوس، طاق یا شمع بر آن وارد می شود.

قوس

مجموعه ای از آحرها که یک دریچه کمانی را تشکیل می دهند. قوس ها معمولاً شکلی منحنی دارند اما ممکن است درحالت مسطح نیز وجود داشته باشند.

نبش

هر نوع لبه ی تیز یک آجر که به وسیله ی تلاقی دو وجه از آن بوجود آمده باشد

قوس آجر تیشه ای:

قوسی که از آجرهایی به وجود می آید که تقریباً به شکل کوه تراشیده شده اند.

نیمه

بخشی از یک آجر که در کنجها و انتهای دیوارها در زمان ساخت دیوار استفاده می شود. نیمه ها ممکن است ،نصف یا یک سوم آجر باشند.

ملاط زیر کار

لایه ای افقی از ملاط که آجرها روی آن قرار می گیرند.

وجه خواب

وجهی از آجر که روی ملاط قرار خواهد گرفت.

بند کشی

عمل تکمیل بندهای اتصال، به وسیله ی جمع آوری ملاط اضافه یا خوراندن ملاط به قسمت های خالی و یکنواخت کردن سطح کل بندها قبل از خشک شدن ملاط

نره چین

رجی از آجرهای عمودی که وجوه باریک آنها روی سطح دیوار چیده می شود

شوره زدگی

پوسته ای از نمک های محلول، معمولاً سفید رنگ که روی سطح آجر، اندود یا ملاط رسوب می کنند، معمولاً بر اثر فروشویی قلیاهای آزاد از ملاط یا بتن مجاور وقتی رطوبت از آن عبور می کند، پدید می آید.

آجرهای کلگی

برخی از آجرها که به منظور حفظ شکل دیوار، کنج ها و دو انتهای دیوار استفاده می شوند.

پیوند شکسته

زمانی اتفاق می افتد که تعداد آجر به کار رفته در یک ردیف، متناسب با طول مورد نظر نباشد و به این ترتیب به استفاده از آجرهای برش خورده احتیاج باشد.

اندازه همپایه

اندازه فضایی هم پایه که به آجر یا بلوک مشخصی نسبت داده می شود، نظیر اندازه عرض ملاط بین دو آجر یا دو بلوک معین

رج

یک ردیف از آجرها یا بلوک ها که روی یک بستر ملاط مشترک قرار دارند.

هشته گیر

آرایشی از آجرها یا بلوک ها (کله و راسته) طبق الگویی که استخکام و در بعضی موارد زیبایی دیوار حاصل از آن را تضمین می کند.

آجر ماشینی

نوعی آجر ساخته شده از خاک رس که برای ساخت و سازهای عمومی و برای مواردی که به استحکام و چگالی زیادی احتیاج است، مصرف می شود. این آجرها دارای کمترین استحکام فشاری و بیشترین مقادیر جذب آب هستند.

خاک نسوز

نوعی خاک که دارای مقادیر درخور توجهی سیلیکات است، از این نوع خاک در ساخت آجرهای نسوز استفاده می شود.

قوس آجری تراش خورده

قوس ساخته شده با آجرهای گوه ای ، این قوس ها طوری تراشیده شده اند که بند های آن ها از نقطه مشترکی منشعب می شود.

کرسی

برجستگی یا گودرفتگی در امتداد قاعده یک دیوار

آجر کرسی چینی

آجری که رو یا یکی از سرهای آن پخ است، معمولاً در کرسی چینی به کار می رود.

تهیه شده در تیم تحریریه گروه آجر نسوز نما دیرگداز