• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

الگوهای مدرن آجر

الگوهای مدرن آجر

معماران امروز برای احیای آجر در بناها به فکر طراحی الگوهای مدرن آجر افتاده اند. این الگوها به صورت منظم و نامنظم چیده می‌شوند که آجر را از یک مصالح سنتی به یک سلول نوین تبدیل کرده است. ناگفته نماند که طراحی الگو به صورت قاب‌های آجری از گذشته نیز وجود داشته اما این روزها به عنوان طراحی لانه زنبوری اجرا می‌گردد به این معنی که از یک سلول اولیه شروع می‌شود و به کل طرح تعمیم پیدا می‌کند.

الگوهای مدرن آجر | آجر نسوز دیرگداز اراک
الگوهای مدرن آجر | آجر نسوز دیرگداز اراک
الگوهای مدرن آجر | آجر نسوز دیرگداز اراک

آجر نما این امکان را به طراح می‌دهد که با کاهش چشمگیر وزن پوسته‌ی طرح هزاران هزار ایده‌ی جدید و منحصر به فرد ایجاد کند.این الگوها می‌توانند با بیرون زدگی و یا چرخش در زوایای مختلف ایجاد شوند ویا در ساده‌ترین حالت از آجرنما در ضخامت‌های مختلف استفاده کرد تا این اختلاف سطح باعث سایه اندازی در ساعات مختلف روز شود و جلوه‌ای ویژه به نمای ساختمان هدیه کند

الگوهای مدرن آجر | شرکت دیرگداز اراک
الگوهای مدرن آجر | شرکت دیرگداز اراک
الگوهای مدرن آجر | شرکت دیرگداز اراک
الگوهای مدرن آجر | شرکت دیرگداز اراک

بندکشی نیز یکی از مباحث تاثیر گداز در آجر کاری مدرن می باشد . بندکشی در آجر و آجر نسوز می تواند به دو روش انجام پذیرد:
– دو بند

– چهار بند

در روش “دو بند” فقط در جهت افقی و طولی آجر، بندکشی وجود دارد در حالیکه در روش “چهار بند” هم در جهت افقی یا طولی آجر و هم در جهت عمودی یا عرضی آجر بندکشی می شود. بندکشی نباید اجازه عبور آب را بدهد همچنین ملات بندکشی نیز باید از مواد ریزی تشکیل شود که از ورود آب و رطوبت به اجزای نما و ساختمان جلوگیری کند.