معماران امروزبرای احیای آجر در بناها به فکر طراحی الگوهای متفاوت آجری افتادند.این الگوها به صورت منظم و نامنظم چیده می‌شوند که آجر را از یک مصالح سنتی به یک سلول نوین تبدیل کرده است. نا گفته نماند که طراحی الگو به صورت قاب‌های آجری از گذشته نیز وجود داشته اما این روزها به عنوان طراحی لانه زنبوری اجرا می‌گردد به این معنی که از یک سلول اولیه شروع می‌شود و به کل طرح تعمیم پیدا می‌کند.

  آجر نسوز نما دیرگداز اراک
  آجر نسوز نما دیرگداز اراک
  آجر نسوز نما دیرگداز اراک

آجر نما این امکان را به طراح می‌دهد که با کاهش چشمگیر وزن پوسته‌ی طرح هزاران هزار ایده‌ی جدید و منحصر به فرد ایجاد کند.این الگوها می‌توانند با بیرون زدگی و یا چرخش در زوایای مختلف ایجاد شوند ویا در ساده‌ترین حالت از آجرنما در ضخامت‌های مختلف استفاده کرد تا این اختلاف سطح باعث سایه اندازی در ساعات مختلف روز شود و جلوه‌ای ویژه به نمای ساختمان هدیه کند

  آجر نسوز نما دیرگداز اراک
  آجر نسوز نما دیرگداز اراک
  آجر نسوز نما دیرگداز اراک
  آجر نسوز نما دیرگداز اراک