• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

بندکشی تزئینی

بندکشی تزئینی

با استفاده از ملات های رنگی و پودرهای بندکشی شرکت جهت بندکشی تزئینی می توانید علاوه بر ترکیب رنگی منحصر به فرد طرحهای جالبی در آجر چینی نما ایجاد نمایید.

روش اول

ناگفته پیداست که مخفی کردن تمامی درزهای عمودی با کم کردن فاصله بین آجرهای نسوز و یا با استفاده از ملات های همرنگ آجر نسوز نما و در عین حال بندکشی درزهای افقی با ملاتی به رنگ روشن و یا رنگ متضاد آجر نسوز منجر به بندکشی تزئینی بسیار جذابی خواهد شد. در این حالت جذابیت دیوار دو چندان خواهد شد چون به نظر می رسد دیوار از یک سری خطوط افقی به همراه صفحات نازک و بسیار بلند ساخته شده است و ریتم بوجود آمده توسط آن سبب بزرگتر جلوه دادن دیوار خواهد شد.

بندکشی تزئینی متد مخفی سازی بند عمودی

روش دوم

در این روش از بندکشی تزئینی با استفاده از پیوند کله و راسته کشیده است که سبب می شود در این حالت فاصله میان هر دو آجر راسته با ملاتی همرنگ آجر های نسوز پر شود و بندکشی دیگر درزها به ملاتی به رنگ روشن یا با رنگ مکمل آجر نسوز انجام شود.

بندکشی تزئینی متد کله و راسته

روش سوم

در این روش که روشی بسیار سهل و ممتنع است استفاده از دو رنگ متفاوت ملات یا پودر بندکشی آجر نسوز مورد نظر است. به عبارت دیگر در این روش درزهای افقی با یک رنگ و درزهای عمودی با رنگی متفاوت بندکشی می شوند. این روش در طراحی داخلی با آجر نسوز می تواند تاثیر بسیار خوشایندی داشته باشد رنگ آجرهای نسوز و هویت مستقل هر کدام را بسیار برجسته نماید. اینکه این روش بندکشی تزئینی را سهل و ممتنع می نامند به این دلیل است با انتخاب رنگ نامناسب و شدت تضاد رنگ ملات با رنگ آجر حالت بوجود آمده بسیار جلوه خواهد کرد. از اینرو توصیه می گردد مفاهیم مرتبط با هارمونی رنگها در انتخاب رنگ آجر نسوز و رنگ بندکشی حتماً مورد توجه قرار گیرد.

نکته دیگر اینکه این روش را به هیچ وجه برای دیوارهایی با کارکرد ثانویه مثل دیوار پشت دکور و یا دیوار پشت تلویزیون نباید استفاده نمود.

بندکشی تزئینی متد رنگ متضاد بندکشی