• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

سخنان الهام بخش بزرگان معماری

تصویر هدر صفحه سخنان بزرگان
هنر معماری زمانی آغاز می شود که

شما با دقت فراوان دو آجر را بر روی یکدیگر قرار می دهید

سخنان الهام بخش بزرگان معماری

سخنان الهام بخش بزرگان معماری | جولیا مورگان

جولیا مورگان

معماری هنری بصری است و ساختمانها خود با ما سخن خواهند گفت.

سخنان الهام بخش بزرگان معماری | لودویک مایلز

لودویک مایلز

شروع هنر معماری از لحظه ای است که شما با دقت فراوان دو آجر را بر روی یکدیگر قرار می دهید. از همان لحظه آغاز می گردد.

دیوید چیپرفیلد

تفاوت بین معماری خوب و بد، میزان زمانی است که صرف آن کرده اید.

سخنان الهام بخش بزرگان معماری | نورمن فاستر

نورمن فاستر

به عنوان یک معمار، شما در زمان حال با آگاهی از گذشته، برای آینده ای که اساساً ناشناخته است اقدام به طراحی می کنید.

سخنان الهام بخش بزرگان معماری | استفن گاردینر

استفن گاردینر

ساختمان های خوب دستاورد انسانهای خوب است و تمامی مشکلات با طراحی خوب مرتفع می گردند.

سخنان الهام بخش بزرگان معماری | رنزو پیانو"

رنزو پیانو

یکی از زیبایی های خارق العاده معماری این است که هرمرتبه، همانند زندگی دوباره و از ابتدا زیستن است.