• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

اصطلاحات رایج در پروژه های عمرانی

اصطلاحات رایج در پروژه های عمرانی

هدف از ارائه اصطلاحات رایج در پروژه های عمرانی آشنا نمودن مخاطب با اصطلاحاتی است که در محیط های کارگاهی در پروژه های عمرانی و معماری بسیار مصطلح می باشند:

آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت
آب بندی : دوغاب ریزی برسطح رجها
آب بندی : عایق نفوذ ناپذیر
آب چین : دوغاب ریزی اجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند آن
آجر چهارگوش : آجر مربع شکل
آجر سه قدی : ۳/۴ آجر قزاقی
آجر فارسی بُر : آجر لب پخ
آجر نبشی : آجری که در نبش دیوار به کارمی رود
آجر نره : آجرهایی که در طول یا عرض عمودی و افقی پهلوی یکدیگر قرار گیرند.
آچار f : وسیله ای به شکل f برای خم کردن میلگرد(پر کاربرد در مرحله آرماتوربندی)
آسفالت سوخته: آسفالت بدون چسبندگی
آلو ئک : لب پر شدن آجربه وسیله آهک
آویز :در سقف تیرچه بلوک
آهن گُم : آهن سقف که روی آنها با آجر پوشانده اند.
اسپر : جرزهای طرفین یک تاقی یا قوس بالای در
الاستیسیته : کشسانی
اسکوپ : میخ سر کج
اسکوپ: میخ دو سر یا سه سر
اشپیل : میله ای که از شکاف عبور می کند
اورلپ : پوشش دادن
ایزولاسیون : عایق ، آب بندی
بالشتک : آجر یا قطعه بتنی که زیر سر تیر آهن با مصالح پوششی دیگر قرار می دهند.
بلوکاژ : مراحل کف سازی
بند آجر : قطعه آجری که فاصله دو آجر را در سقف پُر می کند.
بند کلوکی : قطعه آجری است به اندازه کلوک
پاتاق : شروع تاق از روی پایه با دیوار
پاره آجر : قطعات مختلف آجر یا آجرهای شکسته
پاسنگ : پاخوری پای در یا دیوار
پاکار : محل شروع قوس
پالانه : آجر کاری که مانند فرش آجر بعد از ساختن سقف انجام می شود.
پخ : گوشه از آجر را فارسی بُر کردن یا در زاویه دیوارها ماهیچه بکاربردن
پشت بغل : لچکی بالای قوس
پشت بند : قطعات که پشت تخته های قاب میخ می کنند.
پکافته : دیوار تیغه ای که به دیوار اصلی چسبیده است.
پلیت : ورق
پوتر : تیر بتنی
پوست ساپ : سمباده
پوسته : روکشی است که روی آجر کاری ها یا در جاهای مختلف ساختمان بکار می رود.
پیستوله : دستگاه پاشنده مواد
تاج قوس : بالای قوس
تاریک کردن : آجر کاری سقف را به اتمام رساندن
تخته شدن : به انتها رساندن دیوار، پایان دیوار چینی
تخماق : کوبه سنگین
تراورس : تخته های قطور و عریض
تماسه :وسیله ااجرای دیوار کله راسته
توپی : شی کروی پلاستیک
توری فنسی : کلاف بندی مشبک از مفتول های ۲ و ۳ میلیمتری نرم که در حصارکشی پروفیل به کار می رود.
تیر شاخص : تی عمودی وسط خرپا
تیغه : دیوارهای جدا کننده
جان پناه : دیوار جلوی بالکن یا دیواراطراف بام
جان گچ گرفته شده : عدم خوردگی گچ
جرز : دیوار یا پایه ضخیمی است که باربر باشد
جُوَک : نوعی اجر کاری زیگزاگ
چارک : ۱/۴ آجر چهار گوش و ۱/۲ آجرقزاقی
چاه کور : مشخص نبودن محل چاه در سطح زیر بنا و حوالی پی ها
چاهک : چاهی به ارتفاع ۱٫۵ الی ۲٫۵ متر
چرخ چاه : وسیله چوبی و یا فلزی که به چرخش درون خزانه در پایه چرخ چاه و یا بلبرینگ سبب جابجایی مصالح به درون چاه و یا خارج آن می شود.
چهار دنگ : ۳/۴ آجر چهار گوش
خاک شوره : خاکهای نمکی
خرپشته : سر پناه پله روی بام
خرک : برای نگه داشتن میلگردهای مش فوقانی فنداسیون که خود با میلگرد درست می شود
خمش : ممان ، قوس افتادن

خیز : ارتفاع قوس
دج : زمین سخت
درپوش : قسمتی از روی دیوار آجری با دیوارهای دیگر می سازند.
دلیل گذاری : رج استاد ، رج اصولی
دوپوش : گنبدی که با یک سقف اضافه پوشش شده باشد.
دیوار حائل : دیوار واسطه باربر
رایزر : کانال عمودی
رج بنا : ردیف های آجر کاری
روکار : نمای ساختمان
رومی : قوس نیم نیم دایره بالای درگاه
زنجاب : آبخور
زنجاب : سیراب کردن آجرها
زیره : دانه های خشن
زیگزاگ : حرکت کنگره ای ( چپ و راست)
زیگزال : میلگرد های خرپایی تیرچه
سبدی : میلگرد بافته شده برای بالا و پایین شناژ فنداسیون
سنجاقی : میلگرد های برش گیر فنداسیون
سنگ دانه : سنگ های ریز
سیلت : لای
سیلر : رنگ ثابت کننده
سیم آرماتور بندی : سیم هایی با قطر ۱٫۵
سیمان سنگ شده : پودر سیمان فشرده
شاقولی : قائم بودن
شتر گلو : زانوی مارپیچ
شکر سنگ : سیلت ریزدانه ، نرمه سیمان
شلنگ تراز: وسیله ای جهت تراز کردن سطوح
شمشمه ای : هم سطح کردن ، صاف کردن
شمع بندی : مهار سقف و دیوار ( درهنگام استفاده از قالب )
فتیله : گلوله گِل
فلنج چدنی : مخزن مخروط ناقص
فنجانی : پوشش کروی شیاردار
کاربند کردن : بستن رج ها
کر گیری یا مغزه گیری: برای تعیین مقاومت فشاری بتن اجرا شده استفاده می شود.
کرم بندی : از جنس بتن است و برای هدایت آب استفاده می کنند.
کرمو : سوراخ سوراخ شدن
کش : تیر حمال زیر خرپا
کف سوز : گچ را با کف دست روی کار کشیدن
کف کش : با دست مالیدن
کفراژ : قالب بتن
کلاف مش : میلگرد مشبک
کلوک : ۱/۴ آجر قزاقی
کله و راسته : نوعی آجر کاری که یک کله و راسته پهلوی هم بکار می روند.
کمچه ماله تیشه :ابزار ادوات بنا
کنسول : پیش امدگی
کونال : شانه
کونال سازی : تخت کردن شانه های کار
کیلر : رنگ براق کننده
گچ کشته : گچ بی جان (گچی که هیچ وقت سخت نمی شود و تا قبل از خشک شدن حالت پلاستیسیته خود را از دست نمی دهد. )
لز : کش آوردن ، قوام داشتن
لوله خرطومی : لوله های پلاستیکی برای عبور کابل و سیم
لیسه ای کردن : سطح بتن را آنقدر با ماله می کشند که صاف و یک دست شود یا با استفاده از پاشیدن سیمان خشک بر سطح بتن
لیکت کردن : چله کردن پی در پی
مجوف : توخالی
میل چاه : راسته چاه ، چاه عمودی
میلگرد انتظار : قطعات مهار کننده
نازل : کلاهک سوراخ داری که بر دستگاه پیستوله نصب می شود و مواد از آن عبور می کند و بر سطح کار می نشیند.
نخاله آجر : خرده آجر ، زائده مصالح
نعل درگاه : چوب یا تیر آهنی که بالای در یا پنجره برای پوشش قرار می گیرد.
نیزه : محل اتصال دو کمان قوس
نیمه،چارک،سه قدی : ابعاد مختلف آجر