• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

انواع بندکشی

آجر در نمای ساختمان | شرکت دیرگداز اراک

انواع بندکشی

یکی از مهمترین بخش ها در انجام کارهای آجری در گذشته و امروز بند کشی می باشد. بند کشی در کارهایی نظیر دیوار، ستون، پایه، جرز و ب طور کلی در همه نماسازی ها کاربرد فراوانی دارد. البته این اهمیت در گذشته دوچندان بوده به طوری که برای امر بند کشی استاد کارانی ماهر به نام بند کش در راستای زیباسازی بنا، به کار گرفته می شدند، در حالی که امروزه بند کشی به عهده خود استاد آجر چین است.

بند صاف یا پر

در این حالت ملات یا پودر بندکشی در داخل درزها فشار داده می شود و بندکشی هم سطح آجرها اجرا می گردد. بیشتر اوقات برای نهایی کردن فرایند بندکشی و یکنواخت کردن سطح بندها به آرامی بر روی آنها گونی کشیده می شود. نکته حائز اهمیت در این کار این است که باید گونی را مداوم تعویض کرد تا آلودگی به آجر نسوز منتقل نگردد. این نوع بندکشی ساده ترین نوع بندکشی می باشد.

بند با گودی داخل

از این نوع بندکشی بیشتر در طراحی نمای خارجی و داخلی با آجر نسوز بهره گرفته می شود. خصوصیت این روش این است ملات یا پودر بندکشی به صورت کامل در داخل بندهای افقی و عمودی فشرده می شوند. برای انجام این کار حتماً لازم است از ابزار استفاده گردد به همین دلیل به این روش بندکشی ابزار هم می گویند. با توجه به فشردگی بسیار عمیق این نوع بندکشی جهت مناطق دارای باران زیاد بسیار مناسب می باشد.

بند گونیا

این نوع بندکشی بسیار شبیه بندکشی با گودی داخل است فقط از ابزار با لبه مربعی در زمان فشردگی ملات یا پودربندکشی در بند استفاده می گردد. در این نوع بندکشی نیز لازم است بندکشی به صورت یکنواخت انجام شود و از اینرو نیازمند دقت بالایی در اجرا می باشد. این نوع بندکشی بیشتر در طراحی داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

بند با شیب داخلی

از این نوع بندکشی بیشتر در طراحی نمای داخلی با آجر نسوز بهره گرفته می شود. خصوصیت این روش این است که لبه پایین بند عقب تر از آجرهای نسوز قرار می گیرد.

بند شیب دار

از این نوع بندکشی بیشتر در طراحی نمای خارجی با آجر نسوز بهره گرفته می شود. خصوصیت این روش این است که عایق بسیار خوبی در مقابل نفوذ باران است. در این روش بندهای افقی با فشار دادن لبه فوقانی بند به سمت داخل انجام می گیرد. در این روش لازم است لبه بندهای عمودی و لبه پایینی بندهای افقی را بتراشیم. البته باید این کار را به نحوی انجام داد که ساختار بندکشی بسیار یکنواخت به نظر برسد به همین دلیل روشی سخت در اجرا می باشد.

 

آجر در نمای ساختمان | شرکت دیرگداز اراک