28
اکتبر

برگزاری سمینار معماری نما، فرصت ها و چالش ها

برگزاری سمینار معماری نما، فرصت ها و چالش ها

از آنجایی که شرکت دیرگداز همواره در پی رشد و تعالی بوده و همچنین از طرح هایی به منظور رشد و گسترش دانش فردی حمایت کرده است پس از بررسی های انجام شده، برآن شد تا با همکاری سازمان نظام مهندسی استان مرکزی سمیناری آموزشی در زمینه معماری با عنوان نما، فرصت ها و چالش ها برگزار نماید. این سمینار در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1402 با حضور مسئولین، مدرسین و معماران به نام در عرصه ساخت و ساز برگزار گردید. مدرس اصلی این دوره مهندس حامد بدری احمدی بود که با رزومه درخشان خود از شخصیت های نام آور در این عرصه می باشد.