29
آگوست

در غرفه دیرگداز چه گذشت؟

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که در مردادماه 1402 برگزار گردید محفلی گرم میان شما عزیزان و کادر صمیمی و مجرب دیرگداز بود. به یمن حضور شما عزیزان گروه  بین المللی کارخانجات دیرگداز اراک بیش از پیش مصمم گردید تا در مسیر پیشرفت و توسعه ثابت قدم باشد

گزارشی تصویری از غرفه دیرگداز اراک و آنچه که از حضور گرم شما عزیزان در آن گذشت…