غرفه شرکت دیرگداز
24
آگوست

گزارش تصویری از بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1402

غرقه دیرگداز در بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان ایران به رسم هر ساله در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی برگزار گردید. شرکت آجر نسوز دیرگداز اراک با قدرتی هم چون هر سال در این نمایشگاه شرکت نموده و از نزدیک با همراهان و مشتریان خود ملاقات نمود.

غرفه شرکت دیرگداز