خود مالکی 44 هزار واحد نهضت ملی
03
سپتامبر

قرارداد خود مالکی 44 هزار واحد نهضت ملی

قرارداد خود مالکی 44 هزار واحد نهضت ملی

مالکیت نهضت ملی | دیرگداز گزارش می دهد: یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک مسکن بیان کرد: قرارداد خودمالکی ۴۳ هزار و ۸۷۶ واحد به مبلغ ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان منعقد شد.

به گزارش روز جمعه از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی «سید محسن فاضلیان» در خصوص ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده و همچنین میزان واریزی به‌ حساب سازندگان اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد خودمالکی ۴۳ هزار و ۸۷۶ واحد به مبلغ ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان منعقد شده است.

وی ادامه داد: از مجموع قراردادهای منعقد شده به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان، مبلغ ۷ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان به‌ حساب خود مالکان پرداخت شد.

این مقام بانکی گفت: ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله‌به‌مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خود مالکان پرداخت می‌شود.